Stomatologické výkony

Vyšetrenia a anestézia

Preventívna prehliadka chrupu 15 €
Celková narkóza za hodinu – cena výkonov  sa pripočítava 200 €
Stomatologické ošetrenie v narkóze za hodinu 100€
Intraorálna snímka, bitewing – rádioviziografia 10 €
Extraorálna snímka – OPG 25 € +5€ CD
Konzultácia, informácia, admin.výkon 25 €
Anestézia injekčná – pri ošetrení kazu 10 €
Anestézia zvodová – pri ošetrení kazov alebo extrakcii zadných zubov 15 €
Použitie  vysokofrekvenčného kautera – gingivektómia 10 €
Omeškanie termínu 30 min 30 €
Vyžiadané ošetrenie mimo poradia 30 €

Biele výplne

Jednoplôšková výplň zuba 35 – 45 €
Dvojplôšková výplň zuba – predný zub 45€
Trojplôšková výplň zuba – predný zub 60 €
Dvojplôšková výplň zuba – zadný zub 60 €
Trojplôšková výplň zuba – zadný zub 75 €
Štvorplôšková výplň zuba 95 €
Provizórna výplň – dočasná, ošetrenie hlbokého kazu 20 €

Endodoncia – ošetrenie koreňových kanálikov

Paliatívne ošetrenie – otvorenie zuba + odstránenie nervu 35 €
Čistenie, opracovanie a  dezinfekcia koreňového kanálika 30 €
Čistenie , opracovanie a dezinfekcia koreňového kanálika – každý ďalší kanálik 20 €
Aplikácia alebo výmena dezinfekčnej vložky 20 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba – koreňová výplň 30 €
Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba – koreňová výplň 50 €
Endodontické ošetrenie trojkoreňového zuba – koreňová výplň 70 €

Chirurgické výkony

Extrakcia dočasného – mliečneho zuba alebo koreňa 20 €
Extrakcia stáleho jednokoreňového zuba 30 €
Extrakcia stáleho viackoreňového zuba 40 €
Komplikovaná extrakcia zuba – separácia radixov 60 €
Chirurgická extrakcia zuba, koreňa. 90 €
Ošetrenie a kontrola po zákroku dental.chirurgie, alveolitis 10 €
Sutura postexrakčnej rany 15 €

Protetika

Kovokeramická korunka – FRÉZOVANÁ 225 €
Celokeramická korunka 270 €
Zirkónová korunka 300 €

Dentálna hygiena

Vyšetrenia a anestézia

Komplet balík – Dospelí/Deti 60/30€
Vstupné vyšetrenie +
Odstránenie zubného kameňa +
Odstránenie zubných povlakov +
Air – Flow (odstránenie pigmentácií) – pieskovanie +
Leštenie chrupu +
Fluoridácia zubov +
Motivácia + profesionálna inštruktáž starostlivosti o chrup +
 –
Pečatenie fisúr – 1zub 20 €
 –
Bielenie – jedno zuboradie  140 €
Dlahovanie zubov sklenným vláknom – 1zub  20 €
Air – Flow (odstránenie pigmentácií) – pieskovanie  30 €
Odstránenie zubného kameňa – komplet 40 €